Lög samtakanna

2019

BIRTA

Lög samtaka foreldra/forráðamanna sem misst hafa börn/ungmenni skyndilega.

heiti samtakanna

Samtökin heita Birta – landssamtök foreldra/forráðamann sem misst hafa börn/ungmenni skyndilega.

aðsetur

Heimili samtakanna er Grafarvogskirkja v/Fjörgyn, 112 Reykjavík og varnarþing er í Reykjavík.

VETTVANGUR

Samtökin eru vettvangur foreldra/forráðamanna barna og ungmenna sem látist hafa skyndilega. Undir skyndilegt dauðsfall flokkast öll dauðsföll sem ekki gera boð á undan sér, hvort heldur sem orsökin eru líffræðileg, viðkomandi hafi fallið fyrir eigin hendi eða annarra, horfið eða látist af slysförum.

Samtökin fylgja ekki strangri aldursskilgreiningu.

Tilgangur

Tilgangur samtakanna og markmið eru:

  1. Að standa fyrir fræðslu og ýmsum viðburðum á landsvísu, til sjálfstyrkingar fyrir syrgjandi foreldra og fjölskyldur þeirra;
  2. Að stuðla að og greiða fyrir bataferli foreldra/forráðamenn með uppbyggjandi fræðslu og/eða endurnærandi hvíld að leiðarljósi.

Félagsaðild

Félagar geta orðið þeir foreldrar/forráðamenn sem misst hafa börn og/eða ungmenni með skyndilegum hætti, sbr. 3. grein.

Félagsaðild er óháð búsetu og trúfélagsaðild.

Stjórn samtakanna

Stjórn samtakanna er skipuð formanni og sex meðstjórnendum. Leitast skal við að hafa sem jafnast hlutfall milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis.

Formaður skal kosinn til eins árs í senn en aðrir stjórnarmenn og tveir skoðunarmenn reikninga til tveggja ára.

Kjósa skal formann á stofnfundi samtakanna. Stjórn samtakanna getur tilnefnt framkvæmda­stjóra utan stjórnar gerist þess þörf.

Aðalfundur skal haldinn eigi síðar en í lok apríl ár hvert. Aðalfundur skal boðaður skriflega með bréfi, tölvupósti eða auglýsingu í fjölmiðlum. Boðað skal til aðalfundar með tveggja vikna fyrirvara.

Á dagskrá aðalfundar skal vera:

  1. Skýrsla stjórnar.
  2. Ársreikningur.
  3. Lagabreytingar, enda hafi þeirra verið getið í fundarboði og þær kynntar þar.
  4. Kosning stjórnar aðal- og varamanna auk skoðunarmanna reikninga.
  5. Ákvörðun um árgjald
  6. Mál sem getið er um í fundarboði.
  7. Önnur mál

lög félagsins

Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi með samþykki 2/3 fundarmanna. Breytingartillögur skulu hafa borist stjórn í tæka tíð fyrir aðalfund.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á stofnfundi þann 7. desember 2012 í Grafarvogskirkju í Reykjavík.

Breyting gerð á aðalfundi þann 26. apríl 2016

Breyting gerð á aðalfundi þann 21. maí 2019

Ákvæði til bráðabirgða:

Á stofnfundi eru þrír stjórnarmenn kosnir til eins árs og þrír til tveggja ára.

Lög samtaka foreldra sem misst hafa börn og/eða ungmenni í skyndidauða.

1. grein: Samtökin heita Birta – landssamtök foreldra/forráðamann sem misst hafa börn/ungmenni skyndilega.
2. grein: Heimili samtakanna er Grafarvogskirkja v/Fjörgyn 112 Reykjavík og varnarþing er í Reykjavík.
3. grein: Samtökin eru vettvangur foreldra/forráðamanna barna (0-18 ára) og ungmenna (18-25 ára) sem látist hafa skyndilega. Undir skyndilegt dauðsfall flokkast öll dauðsföll sem ekki gera boð á undan sér, hvort heldur sem orsökin eru líffræðileg, viðkomandi hafi fallið fyrir eigin hendi eða annarra, horfið eða látist af slysförum.
Samtökin fylgja ekki strangri aldursskilgreiningu.
4. grein: Tilgangur samtakanna og markmið er:
a) Að standa fyrir fræðslu og ýmsum viðburðum á landsvísu, til sjálfstyrkingar fyrir syrgjandi foreldra og fjölskyldur þeirra. b) Að standa fyrir árlegum hvíldardögum fyrir foreldra/forráðamenn með uppbyggjandi fræðslu og endurnærandi hvíld að leiðarljósi.
5. grein: Félagar geta orðið: a) Foreldrar/forráðamenn sem misst hafa börn og/eða ungmenni með skyndilegum hætti, sbr. 3. grein. b) Félagsaðild er óháð búsetu og trúfélagsaðild.
6. grein: Stjórn samtakanna er skipuð formanni og sex meðstjórnendum. Stefnt skal að því að hafa sem jafnast hlutfall milli landsbyggðar og höfuðborgar. Formaður skal kosinn til eins árs í senn en aðrir stjórnarmenn og tveir skoðunarmenn reikninga til tveggja ára. Kjósa skal um formann á stofnfundi samtakanna. Stjórn samakanna getur tilnefnd framkvæmdastjóra utan stjórnar, gerist þess þörf.
Aðalfundur skal haldinn eigi síðar en í lok apríl ár hvert. Aðalfundur skal boðaður skriflega, með bréfi, tölvupósti eða auglýsingu í fjölmiðlum. Boðað skal til aðalfundar með tveggja vikna fyrirvara.
Á dagskrá aðalfundar skal vera:
1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningur.
3. Lagabreytingar, enda hafi þeirra verið getið í fundarboði og þær kynntar þar.
4. Kosning stjórnar aðal- og varamanna auk skoðunarmanna reikninga.
5. Ákvörðun um árgjald
6. Mál sem getið er um í fundarboði.
7. Önnur mál

7. grein: Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi með samþykki 2/3 fundarmanna. Breytingartillögur skulu hafa borist stjórn í tæka tíð fyrir aðalfund.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á stofnfundi þann 7. desember 2012 í Grafarvogskirkju í Reykjavík.
Breyting gerð á aðalfundi þann 26. apríl 2016

Ákvæði til bráðabyrgðar:
Á stofnfundi eru þrír stjórnarmenn kosnir til eins árs og þrír til tveggja ára.

Facebook
Instagram